Αρχική

«Ο έσχατος της αδικίας όρος,

εστί το δοκείν δίκαιον είναι, μη όντα.«

                                                                 Πλάτων.

Variations_in_crimininal_Photoshoped3.jpg

Τα σχόλια έχουν κλείσει.